Władze Stowarzyszenia

Członkowie Zarządu:

1.         Jerzy Chrobak – Prezes Zarządu

2.         Maciej Lamparski – Wiceprezes Zarządu

3.         Antoni Malaka – Wiceprezes Zarządu

4.         Bogdan Kasprzyk – Skarbnik

5.         Tadeusz Kocowski

6.         Anna Kordik

7.         Mateusz Paplicki – Sekretarz Zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1.         Grażyna Frister – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2.         Andrzej Pakuła – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

3.         Maciej Błażewski

Członkowie Sądu Koleżeńskiego:

1.         Stanisław Sidzina – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

2.         Joanna Banach-Gutierrez – Wiceprezes Sądu Koleżeńskiego