Składki

Zgodnie z uchwałą nr 1/05/2018 Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka” o ustaleniu wysokości składek członkowskich

 Zarząd stanowi, że od dnia 1 stycznia 2018 roku:

  • składka Stowarzyszenia wynosi 50 zł rocznie.
  • składka członka Stowarzyszenia, którzy nie przekroczyli okresu pięciu lat od ukończenia studiów, kursów dokształcających na WPAiE wynosi 10 zł rocznie.

Dane do przelewu składek członkowskich

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

16 1090 1522 0000 0001 1374 4202

UL. UNIWERSYTECKA 22/26, WROCŁAW

SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA …….