Kontakt

Informujmy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.