Aktualności

75-lecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Szanowni Państwo,

W 2020 roku przypada rocznica 75-lecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – fakultetu wyrosłego z sięgających Oświecenia tradycji Uniwersytetów Jana Kazimierza we Lwowie (powstałego w 1661 r.) oraz Stefana Batorego w Wilnie (powstałego w 1570 r.). Uprzejmie informujemy, że obchody tego jubileuszu zostały zaplanowane na 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) na godz.11.00 przy ul. Uniwersyteckiej 7-10 (Budynek „D” WPAE). 


Osoby chcące przekazać dowolną darowiznę na ten cel będą mogły wpłacić ją na konto Stowarzyszenia: 16 1090 1522 0000 0001 1374 4202 w tytule przelewu podając „wsparcie 75-lecia WPAE”.

WPAE należy do największych w Polsce. Posiada liczne i nowoczesne obiekty dydaktyczne. Studenci wszystkich trzech kierunków studiów mogą studiować w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studia prawnicze i administracyjne kończą się magisterium. Studia ekonomiczne zostały przewidziane jako dwustopniowe: trzyletnie licencjackie, po których można studiować na dwuletnich studiach magisterskich. Absolwenci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, którzy uzyskali tytuł magistra, mają możliwość dalszego pogłębiania wiedzy na studiach doktoranckich. Wydział prowadzi również studia podyplomowe. Słuchaczami tych studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Prowadzone na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii studia zaoczne, wieczorowe i podyplomowe są płatne. Osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału należy określić jako bezsprzecznie imponujące. Przejawiają się one przede wszystkim w liczbie i wartości merytorycznej prac opublikowanych choćby w ostatnich pięciu latach. Pracownicy Wydziału zorganizowali w ostatnich latach wiele konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Coraz intensywniejsze są kontakty naukowe pracowników Wydziału z uczonymi zagranicznymi wywodzącymi się z ośrodków uniwersyteckich, z którymi współpracujemy od wielu lat. Należy tu również podkreślić coraz dynamiczniejszą działalność naukową studentów. Organizacje i koła naukowe funkcjonujące na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii organizują między innymi liczne sympozja o zasięgu krajowym.

Z dumą będziemy w 2020 r. obchodzić 75-lecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.