Spotkanie Absolwentów WPAiE!

Szanowni Członkowie!

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr wraz z Instytutem Nauk Administracyjnych organizuje Spotkanie Absolwentów Wydziału Administracji UWr.

Spotkanie będzie uczczeniem 50 rocznicy utworzenia Instytutu Administracji na Wydziale Prawa UWr. Odbędzie się ono w dniu 8.06.2019 roku (sobota) o godz. 10.00.

Wszyscy zainteresowani absolwenci proszeni są o przesyłanie zgłoszeń co do uczestnictwa na adres mailowy: aniakor3@wp.pl z dopiskiem w tytule spotkanie absolwentów.

Szczegółowe informacje co do planu spotkania zostaną umieszczone na stronie w terminie późniejszym.

 

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO

Administratorem jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”, z siedzibą ul. Uniwersyteckiej 22-26, we ( 50-138 )Wrocławiu

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i obsługą spotkania Absolwentów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie uniemożliwi Pani/Pana udział w konferencji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy którym  Stowarzyszenie zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane zostaną usunięte po 12 miesiącach, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

W przypadku wyrażenia zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.