Kontakt

 

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

„Uniwersytecka”

ul. Uniwersytecka 22-26

50-138 Wrocław

email: kontakt@stowarzyszenieuniwersytecka.pl

lub

stowarzyszenie@prawo.uni.wroc.pl