lub

 

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

„Uniwersytecka”

ul. Uniwersytecka 22-26

50-138 Wrocław

email: kontakt@stowarzyszenieuniwersytecka.pl

lub

stowarzyszenie@prawo.uni.wroc.pl

Informujmy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii „Uniwersytecka”ul. Uniwersytecka 22-26, 50-138 Wrocław. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.