Członkowie Zarządu:

 1. Jerzy Chrobak – Prezes Zarządu
 2. Maciej Lamparski – Wiceprezes Zarządu
 3. Antoni Malaka – Wiceprezes Zarządu
 4. Bogdan Kasprzyk – Skarbnik
 5. Tadeusz Kocowski
 6. Anna Kordik
 7. Mateusz Paplicki – Sekretarz Zarządu

 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Grażyna Frister – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Andrzej Pakuła – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 3. Maciej Błażewski

 

 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego:

 1. Stanisław Sidzina – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 2. Joanna Banach-Gutierrez – Wiceprezes Sądu Koleżeńskiego